Popis knjiga

 1. Popis mojih radova možete vidjeti ovdje:

Hrvatska znanstvena bibliografija

Knjige, studije, monografije

 • Matijević, M., Radnik, kultura i slobodno vrijeme (istraživanje), Zagreb: Andragoški centar, 1978, 148 str.
 • Matijević, M. (Red.), Praćenje i opisno ocjenjivanje učenika u razrednoj nastavi, Zagreb: NIRO “Školske novine, 1983, 132 str.
 • Matijević, M. (Red.), Praćenje i opisno ocjenjivanje učenika u razrednoj nastavi (III i IV razred), Zagreb: NIRO “Školske novine”, 1984, 55 str.
 • Matijević, M., Učimo uz rad, Zagreb: CDO “Birotehnika”, 1985, 96 str.
 • Matijević, M., Suvremena organizacija obrazovanja odraslih, Zagreb: NIRO “Školske novine”, 1985, 145 str.
 • Pongrac, S./Matijević, M./Mađerić, D./Krmpotić,A., Suvremeni pristup modelima dopisnog obrazovanja, CDO “Birotehnika”, Zagreb, 1985,  186   str.
 • Andrilović, V./Matijević,M./Pastuović, N./Pongrac, S./ Špan, M., Andragogija, Zagreb: Školska knjiga, 1985,  327  str.
 • Matijević, M., Osposobljavanje odraslih za samoobrazovanje i sudjelovanje u raznim oblicima nastave na daljinu, Studije i izvještaji, Zagreb: Institut za pedagoijska istraživanja, 1986, 96 str.
 • Bognar, L./Matijević, M. (Ur.), Na pragu samoupravne škole, Zagreb: NIRO “Školske novine”, 1987, 168 str.
 • Matijević, M. (Ur.), Osnovna škola u svijetu, Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja i Katehetski salezijanski centar, 1991, 205 str.
 • Matijević, M. (Ur.), Osnovna škola na pragu XXI.  stoljeća, Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja i Katehetski salezijanski centar, 1991, 239 str.
 • Bognar, L./Matijević, M. (1993), Didaktika (1. izdanje). Zagreb: Školska knjiga, 296  str.
 • Matijević, M. (1994), Alternativne škole. Zagreb, Una-MTV,  112 str.
 • Matijević, M., Previšić, V., Pranjić, M. (Red.), (1994), Pluralizam u odgoju i škosltvu. Zagreb: Katehetski salezijanski centar, 123   str.
 • Matijević, M. (Red.), (1994), Prilozi razvoju pluralizma u odgoju i školstvu. Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja, 98 str
 • Matijević, M. (1994), Humor u nastavi. Zagreb: Una-MTV, 91 str.
 • Matijević, M. (2000), Učiti po dogovoru: Uvod u tehnologiju obrazovanja odraslih. Zagreb: CDO “Birotehnika”, 141 str.
 • Matijević, M. (2001), Alternativne škole (drugo dopunjeno izdanje). Zagreb: Tipex, 203 str.
 • Bognar, L. i Matijević, M. (2002), Didaktika (2. izdanje). Zagreb: Školska knjiga.
 • Klapan, A. i Matijević, M. (Ur.), (2002), Obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje (Zbornik). Zagreb: Hrvatsko andragoško društvo, 438 str.
 • Matijević, M. / Mužić, V. / Jokić, M. (2003), Istraživati i objaviti. Zagreb: HPKZ, 49 str.
 • Klapan, A. i Matijević, M. (Ur.), (2004), Obrazovanje odraslih . ključ za 21. Stoljeće. Zbornik radova drugemeđunarodne konferencije. Zagreb: Hrvatsko andragoško društvo, 246 str.
 • Matijević, M. (2004), Ocjenjivanje u osnovnoj školi. Zagreb, Tipex, 292 str.
 • Lučić, K. I Matijević, M. (2004), Nastava u kombiniranim odjelima. Zagreb: Školska knjiga, 211 str.
 • Bognar, L. i Matijević, M. (2005), Didaktika (3. izmijenjeno izdanje). Zagreb: Školska knjiga, 421 str.
 • Klapan, A. i Matijević, M. (Ur.), (2007), Obrazovanje odraslih za ekonomiju znanja. Zagreb: Hrvatsko andragoško društvo, 219 str.
 • Cindrić, M., Domović, V. i Matijević, M. (Ed.) (2008), Pedagogy and the knowledge society : collected papers of 2nd Scientific Research Symposium: Pedagogy and the Knowledge Society, Zadar, Croatia, November 13 and 14, 2008 [and] 2nd International Conference on Advanced and Systematic Research, November 13 – 15, 2008 /, Zagreb: Učiteljski fakultet, 1. Sv. 383 str., 2. Sv. 400 str.
 • Bouillet, D. i Matijević, M. (Ed.), (2009), Curriculums of early and compulsory education – Kurikulumi ranog odgoja i obveznog obrazovanja / 3rd International Conference Curriculums of the Early and Compulsory Education, Zadar, Croatia, 12-14 November 2009. Zagreb: Učiteljski fakultet, 686 str.
 • Matijević, M. i Žiljak, T. (Ur.), (2009), Neformalno obrazovanje i informalno učenje odraslih (Zbornik radova), Zagreb: Hrvatsko andragoško društvo, 355 str.

            Matijević, M. i Radovanović, D. (2011), Nastava usmjerena na učenika. Zagreb: Školske novine. 440 str.